24 Μαρ 2006

Τα 14 χαρακτηριστικά του φασισμού

Αντιγράφω από το Blog Gravity and the Wind την αναφορά του στα 14 χαρακτηριστικά του φασισμού.
Επισημαίνω και τα σχόλια του Umberto Eco πάνω στο ίδιο θέμα όπως πολύ καλά μας υπενθύμισε ο Cyber dust.
Αλλά από το πλήρες κείμενο του Eco θα μαρκάρω την φράση του Roosvelt στην τελευταία παράγραφο του κειμένου:

"...Ur-Fascism is still around us, sometimes in plainclothes. It would be so much easier for us if there appeared on the world scene somebody saying, "I want to reopen Auschwitz, I want the Blackshirts to parade again in the Italian squares." Life is not that simple. Ur-Fascism can come back under the most innocent of disguises. Our duty is to uncover it and to point our finger at any of its new instances — every day, in every part of the world. Franklin Roosevelt's words of November 4, 1938, are worth recalling: "If American democracy ceases to move forward as a living force, seeking day and night by peaceful means to better the lot of our citizens, fascism will grow in strength in our land."
Freedom and liberation are an unending task."

Δεν υπάρχουν σχόλια: